Město Petřvald - knihovna

K Muzeu 150
Petřvald
735 41
596 542 952
sigla: KAG504
ev. číslo: 3035/2002
knihovna@petrvald-mesto.cz

Milí rodičové,

naše knihovna je zapojena do projektu Bookstart - S knížkou do života. Povídání o projektu a několik málo rad a informací k důležitosti čtení pro vývoj vašeho děťátka naleznete zde www.sknizkoudozivota.cz/pro-rodice/.

V rámci projektu dostávají rodiče při vítání občánků pro své dítě balíček, který obsahuje krásně ilustrované Předčítanky, rady, tipy a deník pro první společné čtení. Rodiče, kteří materiály k tomuto projektu nedostali na vítání občánků, mají možnost vyzvednout si jej v knihovně.

Těšíme se na Vás a Vaše děti.

Knihovnice Lucie Jurčíková a Monika Molinková