Město Petřvald - knihovna

K Muzeu 150
Petřvald
735 41
596 542 952
sigla: KAG504
ev. číslo: 3035/2002
knihovna@petrvald-mesto.cz

Bookstart S knížkou do života

13.08.2018 10:08

Městská knihovna zve k návštěvě všechny maminky i tatínky s nejmenšími dětmi v rámci projektu Bookstart – S knížkou do života vyhlášeného Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR. Jedná se o českou variantu mezinárodního projektu výchovy ke čtenářství od nejútlejšího dětství. Dnešní děti zahlcené vjemy z audiovizuálního a digitálního světa mají mnohdy problémy s porozuměním čtenému textu i vyprávěnému příběhu, nedostatečnou slovní zásobu a potíže s vyjadřováním, což se potom promítá do jejich školní úspěšnosti. Přitom už s malým miminkem je možné trénovat porozumění mluvenému slovu pomocí rytmických říkanek, prohlížet a ukazovat si obrázky v knížkách a postupně přecházet k předčítání pohádek a příběhů a tím rozvíjet dětskou představivost, myšlení a komunikační dovednosti. K tomu napomáhá projekt Bookstart osvědčený už ve 20 zemích celého světa.

V rámci projektu získávají děti narozené v roce 2018 při vítání občánků set dárků od knihovny (knížka pro děťátko, audiokniha, speciálně vydaná metodická publikace pro počáteční čtení rodičů s dětmi, seznamy doporučené literatury pro předškolní děti. Knihovna není bohužel bezbariérová, ale s kočárky vám do knihovny rádi pomůžeme. Maminkám nabízíme možnost bezplatné prvoregistrace do knihovny. Rodičům a jejich mrňouskům nabízíme klidné a nerušené prostředí v esteticky úspěšně ztvárněném interiéru k podpoře citové vazby dítěte na knihu.  Podle posledních vědeckých výzkumů jsou děti, kterým rodiče od útlého věku předčítají, v životě úspěšnější, mají lepší verbální schopnosti a dokáží se lépe orientovat ve světě.

Setkání miminek v rámci projektu Bookstart se uskuteční v rámci již zaběhnutého Klubu maminek – zpravidla každé první úterý v měsíci od 9:00 – 11:00 v knihovně. Přijít mohou i miminka, které se neúčastnila vítání občánků na Městském úřadě! Dárkový set obdrží v knihovně. Podmínkou je trvalé bydliště v Petřvaldě a narození v roce 2018.

Data setkání do konce roku 2018 : 4. září, 2. října, 6. listopadu, 4. prosince.

Přijďte všichni – moc se na vás těšíme J.