Město Petřvald - knihovna

K Muzeu 150
Petřvald
735 41
596 542 952
sigla: KAG504
ev. číslo: 3035/2002
knihovna@petrvald-mesto.cz

Březen měsíc čtenářů

05.03.2015 11:36

V tento, jinak běžný měsíc, láká většina knihoven na území České republiky své čtenáře a (zatím) nečtenáře, mezi regály na řadu akcí a besed. Jinak tomu není ani v knihovně města Petřvald. Snažíme se vylepšovat poskytované služby, prostředí a knihovní fond. Probíhá amnestie dlužníků a registrace nových čtenářů je zdarma!