Město Petřvald - knihovna

K Muzeu 150
Petřvald
735 41
596 542 952
sigla: KAG504
ev. číslo: 3035/2002
knihovna@petrvald-mesto.cz

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ

13.02.2017 08:19

Celý měsíc AMNESTIE DLUŽNÍKŮ a PŘIHLAŠOVÁNÍ nových čtenářů ZDARMA

- Výstava obrazů členů výtvarného kroužku malby a kresby CVA pod vedením lektorky Máří Magdalény Čechové od 15. 3. do  15.5.

- každý pátek od 13:00 KLUB HER!!!

- 7. 3. Klub maminek v knihovně

- 16. 3. PRÁZDNINOVÉ HRY – Čarokrásnické světy  Roalda Dahla

- 18. 3. EXPEDIČNÍ KAMERA – promítání cestovatelských filmů

- 23. 3. Loutkový svět Davida Velčovského – přednáška pro děti ze základní školy.

- 31. 3.  Noc s Andersenem