Město Petřvald - knihovna

K Muzeu 150
Petřvald
735 41
596 542 952
sigla: KAG504
ev. číslo: 3035/2002
knihovna@petrvald-mesto.cz

Leden plný plánů

13.01.2022 14:43

Přinášíme Vám informace o dění v naší/Vaší knihovně ...

Doufáme, že letos bude již situace příznivější kultuře a setkávání. Dovolujeme si proto s předstihem informovat o následujících akcích. Kromě mnoha knihovnických pořadů pro děti z mateřské a základní školy a tradičních akcí jako Lovci perel, Valentýnské vyrábění, Expediční kamera, Slet čarodějnic, Honba za pokladem, Drakiáda, Broučkiáda, Den pro dětskou knihu aj., se uskuteční v naší knihovně beseda s paní spisovatelkou Karin Lednickou, kterou si přála i většina respondentů knihovnické ankety. S paní Lednickou se setkáme v knihovně 5. května 2022 v 18:00.

V letošním roce bude místo Noci s Andersenem Výlet za panem Andersenem a to v sobotu, 2. dubna 2022. Za panem Andersenem se vydáme na Fort Křelov.

Více informací o všech akcích na plakátech, facebooku knihovny, webových stránkách knihovny a telefonním čísle 596 542 952.

Přejeme všem krásný a pohodový leden.

Knihovnice Lucie Jurčíková a Monika Molinková