Město Petřvald - knihovna

K Muzeu 150
Petřvald
735 41
596 542 952
sigla: KAG504
ev. číslo: 3035/2002
knihovna@petrvald-mesto.cz

Regionální funkce

Definice regionálních funkcí podle zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

Regionálními funkcemi se rozumí funkce, v jejichž rámci krajská knihovna a další jí pověřené knihovny poskytují základním knihovnám v kraji především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budují výměnné fondy a zapůjčují výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonávají další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. Jejich plnění odpovídá doporučeným standardům pro výkon regionálních funkcí (Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky).

Pro knihovnu města Petřvald regionální funkce vykonává Regionální knihovna Karviná. Více o vykonávaných regionálních funkcích zde.

Metodické pokyny pro výkon regionálních funkcí:

metodicky_pokyn_mk__k_vykonu_rf.doc

metodicky_pokyn_mk_vkis.pdf

standard_pro_dobrou_knihovnu.pdf

sluzby_knihoven_knihovnam.pdf