Město Petřvald - knihovna

K Muzeu 150
Petřvald
735 41
596 542 952
sigla: KAG504
ev. číslo: 3035/2002
knihovna@petrvald-mesto.cz

Národní digitální knihovna

Digitální knihovna obsahuje několik milionů digitalizovaných stran monografií a periodik ze sbírek Národní knihovny ČR.

Vstup do digitální knihovny na odkaze ndk.cz/

Více informací o novinkách Digitální knihovny NK ČR na odkaze www.facebook.com/DigitalniKnihovnaNKCR/?ref=aymt_homepage_panel

Díla nedostupná na trhu

Národní digitální knihovna ve svém segmentu Díla nedostupná na trhu nabízí plné texty dokumentů (knih, časopisů, novin, atd.) vydaných na území České republiky, a to k 1.2.2021 knižních vydání až do roku 2007 (periodika - vydání do roku 2021). Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a které nejsou dostupné na trhu, a to včetně dalších vydání, případně i upravených nebo elektronických, ale které byly zařazeny do Seznamu děl nedostupných na trhu.
 
Kromě toho jsou z rozhraní Národní digitální knihovny přístupné plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné (autorskoprávně již nechráněné).
 
Služba je poskytována na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci autorských práv DILIA a OOA-S. Město Petřvald - knihovna je do služby zapojena a tak ji mohou využívat všichni její registrovaní uživatelé a to bezplatně.
 

Zdroje a služby knihoven

Zjistěte, co vám knihovny mohou nabídnout přes internet. online.knihovny.cz/

Návod k zapůjčení e-knihy