Město Petřvald - knihovna

K Muzeu 150
Petřvald
735 41
596 542 952
sigla: KAG504
ev. číslo: 3035/2002
knihovna@petrvald-mesto.cz

On-line katalog

Čtenářské konto

Kontaktujte nás

Máte zájem o besedu či knihovnickou lekci? Napište nám. Do zprávy uveďte třídu, termín, hodinu a název besedy či akce. Vždy počkejte na potvrzení termínu, které pošleme co nejdříve.

Zvolte soubor

Nabídka pro MŠ a ZŠ

Vážené paní učitelky,

dovolujeme si Vám navrhnout program pro děti předškolního věku, který bychom rády zrealizovaly ve školním roce od září 2017.

Naše představa je taková, že byste s dětmi navštěvovaly knihovnu jednou za měsíc, např. vždy každé třetí úterý v měsíci. Takové setkání by bylo věnováno jedné knížce, pohádce či příběhu. Metody, které bychom při práci využívaly, jsou inspirovány vzdělávacím programem RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking – Čtením a psaním ke kritickému myšlení). Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení v České republice realizuje občanské sdružení Kritické myšlení. Označení „kritické“ by se dalo nahradit slovem „autonomní“ či „nezávislé“ myšlení. Prakticky všechny metody RWCT směřují k rozvoji čtenářské gramotnosti! Přestože děti předškolního věku neumí ještě číst ani psát, jsou tyto metody v upravené podobě aplikovány již v mateřských školách a mateřských centrech.

Knihy, kterým by byla setkání věnována:

 

Prvňáčci

Projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

Vážená paní učitelko,

obracíme se na Vás s dotazem, jestli byste neměla zájem zapojit se spolu s knihovnou, a svými prvňáčky do projektu Už jsem čtenář-Knížka pro prvňáčka. Tento projekt vyhlásil v prosinci 2017 SKIP ČR (Sdružení knihovníků a informačních pracovníků) již desáté. Hlavními sponzory projektu jsou nakladatelství Triton a SKIP ČR. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje první třídy základních škol veřejná knihovna v místě svého působení.

Knihovna pak s žáky těchto prvních tříd pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností.

Knihovna Petřvald Vám navrhuje čtyři setkání v knihovně, během kterých by se děti s knihovnou seznámily, naučily se v ní orientovat a hlavně získaly přehled o tom, co všechno jim knihovna může nabídnout. Velmi hezkou atmosféru má také Pasování prvňáčků na čtenáře spojené s předáváním knížek prvňáčkům, které pořádáme na závěr projektu.

 

 

Knížka pro prvňáčka je vždy původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.

Pokud máte zájem do projektu svou třídu přihlásit, potřebujeme vědět:

 1. třída, jméno paní učitelky
 2. počet žáků ve třídě

Přihlášení do projektu nahlaste prosím do listopadu 2017!

Tel. 596 542 952

E-mail: knihovna@petrvald-mesto.cz

Více informací o projektu a fotky z minulých ročníků najdete na Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka.

 

Nabídka besed pro žáky ZŠ

Vážená paní ředitelko, paní učitelky, páni učitelé,

přinášíme Vám nabídku besed pro žáky ZŠ. Okruhy besed a jejich věkové přiřazení je orientační, pokud budete mít zájem o téma jiné (z oblasti literatury a četby), nebo besedu objednat pro děti mladší či starší než je uvedeno v nabídce, stačí nás dopředu kontaktovat. Samozřejmě není v našich silách upravit např. besedu „Jede vláček pohádka“ pro žáky 9. tříd, ale pokud to jen půjde, rádi Vám vyjdeme vstříc.

Besedy je možno zrealizovat od října do června, prakticky kterýkoliv den v týdnu, záleží pouze na hodině. Protože máme během roku i jiné akce, je potřeba besedu nahlásit alespoň týden dopředu (osobně v knihovně, telefonicky na čísle 596 541 342 nebo na e-mailu knihovna@petrvald-mesto.cz).

1.-2. třída

 • Rozfoukané pohádky
 • Jede vláček pohádka
 • Dům plný knih
 • Hrajeme si mezi knížkami
 • Zvířátka v knihovně

3.-4. třída

 • Jak se rodí knížka
 • Ilustrátoři dětských knih
 • Knížky ze Zlobilova
 • Pátrejme s knihou
 • R. Dahl – Matylda a ti ostatní
 • A. Lingren – nejen Pipi Dlouhá punčocha

5.-6. třída

 • Stezkami dobrodružství
 • Pátrejme s knihou
 • Slon v porcelánu
 • I ty můžeš zachránit naši planetu
 • Finanční gramotnost
 • Deníky a deníková forma psaní

6.-9. třída

 • Horory
 • Etika a etiketa
 • Shakespeare a jeho dílo
 • Fimfárum
 • Stezkami dobrodružství

Na Vás a Vaše žáky se těší knihovnice  Monika Molinková a Ivana Szotkowská.