Město Petřvald - knihovna

K Muzeu 150
Petřvald
735 41
596 542 952
sigla: KAG504
ev. číslo: 3035/2002
knihovna@petrvald-mesto.cz

Díla nedostupná na trhu

Národní digitální knihovna

 
Národní digitální knihovna ve svém segmentu Díla nedostupná na trhu nabízí plné texty dokumentů (knih, časopisů, novin, atd.) vydaných na území České republiky, a to k 1.2.2021 knižních vydání až do roku 2007 (periodika - vydání do roku 2021). Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a které nejsou dostupné na trhu, a to včetně dalších vydání, případně i upravených nebo elektronických, ale které byly zařazeny do Seznamu děl nedostupných na trhu.
 
Kromě toho jsou z rozhraní Národní digitální knihovny přístupné plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné (autorskoprávně již nechráněné).
 
Služba je poskytována na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci autorských práv DILIA a OOA-S. Město Petřvald - knihovna je do služby zapojena a tak ji mohou využívat všichni její registrovaní uživatelé a to bezplatně.
 
Informace o službě Dokumenty nedostupné na trhu: DNNT.pdf

Příručka pro vyhledávání dokumentů nedostupných na trhu: prirucky.ipk.nkp.cz/ndk/start

Národní digitální knihovna: ndk.cz/

Zde najdete plné texty zdigitalizovaných volných děl a děl nedostupných na trhu: dnnt.cz/

 

Knihy trochu jinak.pdf (611540)

www.knihytrochujinak.cz/

napotitku.cz/